วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งสมาชิกเครือข่าย


 วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ ๘  ขอประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยทั่วกันว่า นายโกวิท  หงษ์สูง  เป็นสมาชิกเครื่อข่ายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิบัติหน้าที่เกิดผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดมา

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553     นายโกวิท  หงษ์สูง  แสดงความจงรักภักดีเข้าร่วมถวายพระพรวันพ่อ 5 ธันวาคม 2553 ณ สนามหน้าอำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2553

งานสีแสงเสียงอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

วันที่ 7  เมษายน 2553 ร่วมงานพาแลงบริเวณงานแสง สี เสียง มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  รอบสื่อมวลชน

ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

กิจกรรมประชุมสัมมนาบทบาทสื่อมวลชนกับงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 6 เมษายน 2553  สำนักงานศิลปกรที่ 12 นครราชสีมา กรมศิลปกร  จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา บทบาทสื่อมวลชนกับงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม